Наймання слуг

Наймання слуг #

Наймання прислуги

Для прискорення польових робіт на оброблюваних землях можна найняти слуг — клонів зі статусом «волоцюга».

На яких етапах можна найняти прислугу #

Прислуга надає допомогу клону, що працює на полі, на наступних етапах сільськогосподарського циклу:

  • Удобрення (тільки внесення спеціально виготовлених добрив).
  • Посів насіння.
  • Збір врожаю.

За кожним найманим слугою закріплюється одна ділянка землі, що знаходиться в стадії удобрення, посіву або збирання врожаю (якщо такі є в цьому будинку). При цьому кожен слуга на 10% прискорює виконання робіт саме на цій ділянці. Якщо господар будинку найняв більше слуг, ніж полів у зазначених стадіях обробітку на даний момент, то на одну ділянку можна призначити кілька слуг. При цьому відповідно збільшується швидкість обробки цієї ділянки. Максимальна кількість слуг, яких можна найняти одночасно, дорівнює рівню розвитку будинку.

Щоб найняти прислугу, домовласнику необхідно створити завдання для слуг. Для цього потрібно призначити загальний фонд заробітної плати прислуги та ціну виконання одного завдання. Зробити це можна на сторінці «Ваші будинки» («Інвестор» → «Нерухомість» → «Ваші будинки»). Вартість кожного завдання визначає господар будинку, мінімальна сума становить 0,0001 золота. Усі виплати слугам за виконані завдання здійснюються автоматично із призначеного фонду заробітної плати.

Коли ви зберігаєте суму фонду виплат прислуги, зазначена сума резервується з ігрового рахунку домовласника. Фонд можна обнулити, при цьому зарезервовані кошти повернуться на ігровий рахунок власника будинку.

Наймати слуг можна будь-коли, навіть якщо на полях будинку не ведуться сільськогосподарські роботи. Як тільки ви призначили фонд оплати слугам і вартість завдання – на біржі праці починається видача завдань. Вона продовжуватиметься доти, доки у фонді є кошти на оплату хоча б одного завдання.

Прислугою можуть працювати лише клони соціального статусу «волоцюга». Волоцюга, який бажає отримати завдання, подає заявку у розділі «Для прислуги» («Робота» → «Волоцюгам» → «Для прислуги»). Автоматизована біржа праці землі клонів вибере найбільш вигідне з існуючих завдань домовласників на даний момент і направить волоцюгу на його виконання.

Зауважте, що чим вищою ви призначите вартість одного завдання для прислуги, тим швидше до нього дійде черга на видачу.

Виконання кожного завдання займає одну годину роботи найманого працівника.

Рівень розвитку будинку визначає кількість завдань, які прислуга може виконувати одночасно. На кожну одиницю розвитку будинку припадає максимум 24 завдання на добу, які виконуються послідовно.

Наприклад, у будинку вищого рівня — замку (50 одиниць розвитку), можуть одночасно виконуватись 50 завдань різними найманими робітниками. Загальну кількість можливих виконаних завдань у замку на добу можна розрахувати за такою формулою: 50 x 24 = 1200. Тобто щодня у замку може виконуватися до 1200 завдань, але не більше ніж 50 одночасно. Якщо ви хочете, щоб протягом доби виконалися всі 1200 завдань за ціною 0,0002 золотої монети кожне, розмір фонду слід встановити рівним 1200 x 0,0002 = 0,24 золотої монети.

Зверніть увагу, що слуги підвищують швидкість обробки на 10%, а не зменшують час обробки на 10%. Час обробки, зрозуміло, теж скорочується і розраховується за такою формулою:

\(T = Tb / (1 + 0,1n)\)

У наведеній вище формулі використані такі змінні:

ЗміннаПояснення
\(Tb\)базовий час (час, необхідний для виконання процесу без допомоги прислуги);
\(n\)кількість слуг (постійно працюючих на полі, для якого виконується розрахунок);
\(T\)остаточний час обробки.

Дана формула дозволяє розрахувати необхідний час для добрива, посіву та збирання врожаю, за умови, що слуги працюють на полі постійно, від початку та до кінця процесу, при цьому їх кількість не змінюється.

Прискорення сільськогосподарських етапів #

Нижче, як приклад, наведено час цих процесів, за умови, що на полі постійно працює один слуга:

ПроцесБез прислуги, годинЗ однією прислугою, годин
Добриво120109,1
Посів4843,6
Збір врожаю7265,5