Неоптимальний раціон

Неоптимальний (частковий) раціон для свиней #

Якщо раптом сталося так, що в якийсь день тварина отримала корму менше, ніж необхідно для оптимального раціону, такий кормовий раціон вважається неоптимальним (частковим). Це призведе до таких наслідків:

  • знизиться швидкість набору ваги;
  • зменшиться виробництво гною;
  • погіршаться результати спортивних змагань;
  • збільшиться термін підготовки до спарювання;
  • збільшиться термін поросності.

Як дізнатися, наскільки сильними будуть ці відхилення від нормальних значень? Це досить просто.

Розрахунок набору ваги, виробництва гною та обліку спортивних характеристик при неоптимальному раціоні

Таблиця. Кількість необхідних видів корму для оптимального раціону свиней залежно від вікової групи

Вік, добаВиди корму
1-307
31+6

Формули під час годування неповним раціоном #

Розрахунок приросту ваги, виробництва гною та обліку спортивних показників при неоптимальному раціоні свиней здійснюється за формулою:

\(N = Nо * A/B\)

У наведеній вище формулі використані такі змінні:

ЗміннаПояснення
\(Nо\)значення параметра при оптимальному раціоні;
\(A\)кількість фактично одержаних видів корму;
\(B\)кількість необхідних видів корму для оптимального раціону

Розрахунок термінів поросності та підготовки до спарювання при неоптимальному раціоні проводиться за формулою:

\(N = Nо * B/A\)

У наведеній вище формулі використані такі змінні:

ЗміннаПояснення
\(Nо\)значення параметра при оптимальному раціоні;
\(A\)кількість фактично одержаних видів корму;
\(B\)кількість необхідних видів корму для оптимального раціону

Приклади #

Нижче ми розглянемо кілька прикладів ситуацій, які допоможуть вам зрозуміти принцип розрахунку кількості продукції, характеристик, а також термінів поросності та підготовки до спарюювання у свиней за неоптимального (неповного) кормового раціону.

Наслідки будь-яких проміжних відхилень від оптимального кормового раціону розраховуються аналогічно.

Ситуація 1 #

Молодий кнур (вікова група 1-30 днів) на 30-й день отримав повністю лише 5 видів корму з 7, а 2 види не отримав зовсім. Враховуємо, що приріст ваги при оптимальному раціоні цього дня мав становити 6 кг, а виробництво гною - 8 кг. Крім того, кнур займається спортом і має 5000 одиниць спритності.

При вказаному неоптимальному раціоні приріст ваги становитиме:

\(X = 6 * 5/7 = ~4,28 кг.\)

При зазначеному неоптимальному раціоні виробництво гною становитиме:

\(X = 8 * 5/7 = ~5,71 кг.\)

При вказаному неоптимальному раціоні ефективний показник Спритності тварини під час забігу становитиме:

\(X = 5000 * 5/7 = ~3 571 ед.\)

Ситуація 2 #

Доросла свиноматка (вікова група 31-350 днів, вихідна вага 100 кг) постійно отримує повністю лише 3 види корму з 6, а один вид отримує рівно наполовину. Таким чином, загалом тварина отримує 3,5 виду корму. Враховуємо, що приріст ваги при оптимальному раціоні мав становити 0,5 кг, виробництво гною – 8 кг, термін підготовки до парування – 10 діб, термін поросності – 35 діб.

При вказаному неоптимальному раціоні приріст ваги становитиме:

\(X = 0,5 * 3,5/6 = ~0,29 кг.\)

При зазначеному неоптимальному раціоні виробництво гною становитиме:

\(X = 8 * 3,5/6 = ~4,66 кг.\)

При зазначеному неоптимальному раціоні термін підготовки до спарювання складе:

\(X = 10 * 6/3,5 = ~17,14 дня.\)

При зазначеному неоптимальному раціоні термін поросності становитиме:

\(X = 35 * 6/3,5 = ~60 дней.\)

Ситуація 3 #

Доросла свиноматка (вікова група 31-350 днів) не отримала жодного виду корму (залишилася голодною). Враховуємо, що приріст ваги при оптимальному раціоні мав становити 0,5 кг.

За відсутності всіх видів корму втрата ваги становитиме:

\(X = 0,5 * 1/3 = ~0,16 кг.\)

Гній вироблений не буде. Процеси супоросності та підготовки до спарювання цього дня зупиняться.