Біржові акули

Біржові акули #

Рейтинг «Біржових акул»

У цьому турнірі змагаються найкращі торговці світу клонів.

Рейтинг торговців #

Під час здійснення операцій купівлі чи продажу товарів клонам нараховуються одиниці «Авторитету торговця». За кожних 10 золотих монет, витрачених або отриманих клоном під час торгових операцій у торговій гільдії (крім валютної біржі), нараховується +1 одиниця «Авторитету торговця».

Кількість “Авторитету торговця” у клонів перераховується 1 раз на добу в певний час.

Кількість одиниць «Авторитету торговця» впливає на розмір премії, якщо ваш клон є співробітником державного підприємства торгової гільдії.

Торговці тижня – це найкращі за поточний тиждень, які набрали найбільшу кількість одиниць «Авторитету торговця» в інтервал часу з понеділка 00:00 по неділю 23:59 GMT.

Торговці місяця - це найкращі за поточний місяць, починаючи з першого дня місяця і закінчуючи останнім днем цього місяця.

Великі торговці – це найкращі за всю історію.

Турнір «Торговець тижня» #

Держава землі клонів прагне заохочувати найкращих торговців торгової гільдії. З цією метою було засновано турнір «Торговець тижня». Призовий фонд для переможців турніру формується упродовж тижня. До фонду турніру надходить 20% від державного прибутку торгової гільдії. Після закінчення тижня призи виплачуються переможцям.

Таблиця. Розподіл фонду турніру «Торговець тижня» між переможцями

Призове місцеЧастка від призового фонду (%)
135
220
315
49
56
65
74
83
92
101