Технологічний рівень князівства

Технологічний рівень князівства #

Це основний показник розвитку князівства. Він розраховується як сума золотих монет, витрачених для будівництва князівства та його об’єктів. При цьому всі витрачені ресурси перераховуються на монети за номінальною вартістю: 1 золота монета - 1 одиниця технологічного рівня.

Технологічний рівень показує, наскільки розвинена інфраструктура та технології у князівстві. Це є ключовим індикатором прогресу.

У розрахунок рівня йдуть усі капіталовкладення у будівництво самого князівства, підприємств, фабрик, різних споруд на його території.

Чим вищий рівень, тим більш масштабні проєкти доступні для розвитку князівства. Наприклад, відкривається доступ до нових технологій, будівель, можливостей.

Підвищення рівня дозволяє князеві розширити мисливські угіддя, збільшити ліміт сейфів для цінних паперів, збільшити частку із загальних фондів князівств.

Вигідно регулярно інвестувати у розвиток князівства, щоб нарощувати його технологічний рівень та відкривати нові перспективи.

Таким чином, це важливий показник, від якого безпосередньо залежить потенціал зростання та розвитку князівства.

Як підвищити технологічний рівень #

Технологічний рівень князівства можна підвищити такими способами:

Вплив поселень та нерухомості у князівстві на технологічний рівень можна розрахувати так. Спочатку обчислюється базовий технічний рівень шляхом підсумовування витрат за розвиток. Отримана величина множиться на коефіцієнти, які розраховуються як відношення рівня поселень та нерухомості в даному князівстві до загального рівня поселень та нерухомості на землі клонів. Розрахунок проводиться за такою формулою:

\(L = Lb • (1 + Rp/Rg) • (1 + Sp/Sg)\)

У наведеній вище формулі використані такі змінні:

ЗміннаПояснення
\(Lb\)базовий технологічний рівень князівства
\(Rp\)сума рівнів нерухомості у князівстві
\(Rg\)загальна сума рівнів нерухомості на сервері Метрополія (або Анклав)
\(Sp\)сума рівнів поселень у князівстві
\(Sg\)загальна сума рівнів поселень на сервері Метрополія (або Анклав)

Приклади розрахунку #

Приклад 1:

Результуюче базове значення технологічного рівня вашого князівства в момент розрахунку дорівнює 1000. Щільність забудови вашого князівства становить 200 одиниць рівнів нерухомості та 100 одиниць рівнів поселень, за умови, що загальна сума рівнів нерухомості та поселень у державі дорівнює по 1000 одиниць відповідно. Отже, технологічний рівень вашого князівства = 1000 • (1 + 200/1000) • (1 + 100/1000) = 1320 одиниць.

Приклад 2:

Результуюче базове значення технологічного рівня вашого князівства в момент розрахунку дорівнює 1000. Щільність забудови вашого князівства становить 50 одиниць рівнів поселень, але нерухомості у князівстві немає (0). Загальна сума рівнів нерухомості та поселень у державі, як і раніше, дорівнює по 1000 одиниць відповідно. Отже, технологічний рівень вашого князівства = 1000 • (1 + 0/1000) • (1 + 50/1000) = 1050 одиниць.