Додатковий прибуток власника поселення

Додатковий прибуток власника поселення #

Під час розвитку поселення, удосконаленні фабрик і викупі ресурсу, власник поселення отримує різні види доходів або виплат.

Відрахування з витрат на будівництво поселення #

При створенні поселення, окрім ресурсів, градоначальник також сплачує державне мито у вигляді золотих монет. Дохід від цього мита використовується для поповнення таких фондів:

 • 1% до фонду благодійності;
 • 4% до фонду соціальних субсидій землі клонів;
 • 3% до фонду власників нерухомості князівства;
 • 10% князю, біля якого побудовано маєток;
 • 15% у фонд власників мегаполісів, розташованих у цьому князівстві. Фонд ділиться між градоначальниками пропорційно до показника технологічного рівня кожного мегаполісу;
 • 10% власнику міста, на території якого побудовано маєток (або на території якого розташоване село, у якому було побудовано маєток);
 • 5% власнику села, на території якого побудовано маєток;
 • 52% у фонд розвитку технічної бази проєкту.

Примітка: якщо маєток побудований на території князівства, але не підпорядкований місту чи селу, то відповідні виплати, призначені місту або селу (10% або 5%) держава перерахує:

 • 30% у фонд соціальних субсидій землі клонів;
 • 30% до фонду скарбниці;
 • 40% до соціального фонду князівства.

Відрахування із витрат на удосконалення підприємств і фабрик переробки #

При вдосконаленні підприємств і фабрик переробки у поселенні, крім витрат на ресурси, градоначальник сплачує державне мито у вигляді золотих монет.

З цієї статті доходів держава виплачує кошти у такі фонди:

 • 1% до фонду благодійності;
 • 4% до фонду соціальних субсидій землі клонів;
 • 3% до фонду власників нерухомості князівства;
 • 10% князю, біля якого побудовано маєток;
 • 15% у фонд власників мегаполісів, розташованих у цьому князівстві. Фонд ділиться між градоначальниками пропорційно до показника технологічного рівня кожного мегаполісу;
 • 52% у фонд розвитку технічної бази проєкту;
 • 15% виплачуються державою залежно від рівня розвитку поселення, де було проведено удосконалення: Якщо рівень цього поселення «маєток», то ці 15% буде виплачено:
 • 10% власнику міста, на території якого збудовано маєток (або на території якого збудовано село, до складу якого входить маєток);
 • 5% власнику села, на території якого збудовано маєток.

Примітка: якщо маєток побудований на території князівства, але не знаходиться на території села чи міста, або знаходиться на території села, яке не входить до складу міста, то відповідні виплати місту чи селу (10% чи 5%) будуть перераховані до проміжного фонду.

Якщо рівень цього поселення «село», то ці 15% буде виплачено:

 • 10% власнику міста, на території якого збудовано село;
 • 5% у проміжний фонд.

Якщо село побудовано на території князівства, але не знаходиться на території міста, то відповідні виплати місту (10%) також будуть перераховані до проміжного фонду. Якщо рівень цього поселення «місто» чи «мегаполіс», то всі 15% буде перераховано до проміжного фонду.

Проміжний фонд, сформований із зазначених відрахувань, виплачується наприкінці дня так:

 • 30% у фонд соціальних субсидій землі клонів;
 • 30% до фонду скарбниці;
 • 40% до соціального фонду князівства.

Відрахування із витрат на викуп продукції #

При викупі продукції власником підприємства, сума у золотих монетах виплачується так:

 • 50% на виплату зарплати працівникам підприємства;
 • 5% до фонду відповідного виду цінних паперів;
 • 5% князю, на території якого побудовано поселення;
 • 10% у фонд власників мегаполісів, розташованих у цьому князівстві. Фонд ділиться між градоначальниками пропорційно до показника технологічного рівня кожного мегаполісу;
 • 15% у фонд розвитку технічної бази проєкту;
 • 15% виплачуються державою залежно від рівня розвитку поселення, в якому було здійснено викуп продукції:

Якщо рівень цього поселення «маєток», то ці 15% буде виплачено:

 • 10% власнику міста, на території якого збудовано маєток (або на території якого збудовано село, до складу якого входить маєток);
 • 5% власнику села, на території якого збудовано маєток.

Примітка: якщо маєток побудований на території князівства, але не знаходиться на території села чи міста, або знаходиться на території села, яке не входить до складу міста, то відповідні виплати місту чи селу (10% чи 5%) також будуть перераховані до проміжного фонду .

Якщо рівень цього поселення «село», то ці 15% буде виплачено:

 • 10% власнику міста, на території якого збудовано село;
 • 5% у проміжний фонд.

Якщо село побудовано на території князівства, але не знаходиться на території міста, то відповідні виплати місту (10%) також будуть перераховані до проміжного фонду.

Якщо рівень цього поселення «місто» чи «мегаполіс», то всі 15% також буде перераховано до проміжного фонду.

Проміжний фонд, сформований із зазначених відрахувань, виплачується наприкінці дня так:

 • 30% у фонд соціальних субсидій землі клонів;
 • 30% до фонду скарбниці;
 • 40% до соціального фонду князівства.