Угода користувача

Угода користувача #

Дата редакції: 2 жовтня 2023 р.

I. Вступні положення #

 1. Ласкаво просимо до лав Користувачів економічного онлайн тренажера «Золотий клон» (далі - «симулятор»), розроблений компанією Fleasoft Corp. Усі інтелектуальні права, зокрема виняткове право використання економічного симулятора представленого у захоплюючій формі віртуального світу межі 16-19 століть, належить компанії Fleasoft Corp. (“Розробник”), створеної за законами Республіки Сейшельські Острови.
 2. Будь-яке використання «симулятора» не відповідно до цієї Угоди («Угода») забороняється.
 3. Цим Користувач заявляє, що є фізичною особою віком не менше 18 (вісімнадцяти) років, або є повністю дієздатною, відповідно до чинного законодавства країни проживання (резиденції), або досяг віку повноліття у своїй країні та повністю та беззастережно приймає всі умови цієї Угоди. Усі наслідки невиконання цієї умови покладаються на Користувача.
 4. У разі незгоди з будь-якою з умов цієї Угоди Користувач не має права використовувати економічний симулятор.
 5. Розробник та Користувач визнають порядок і форму укладання цієї Угоди рівнозначною за юридичною силою угоді, укладеній у письмовій формі. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї Угоди визнається перше використання Користувачем економічного симулятора.

ІІ. Інтерпретація #

 1. Клон — створюваний та керований Користувачем віртуальний персонаж, за допомогою якого Користувач здійснює розвиток своїх навичок та умінь, а також проведення дозвілля користувача – спілкування у чаті та на форумі, участь у конкурсах та турнірах тощо. Від рівня розвитку персонажа Користувача залежить обсяг можливостей у віртуальному світі.
 2. Життя клону - вид діяльності, спрямована на проведення дозвілля та відпочинку власника клону - Користувача, а також на розвиток його певних навичок та умінь.
 3. Гра – проведення дозвілля та відпочинку користувача, участь у різноманітних конкурсах, турнірах та інших заходів, що пропонуються майданчиком.
 4. Майданчик, сервер – програмно-апаратний комплекс, призначений для організації проведення дозвілля Користувача.
 5. Сервер “Метрополія-2007” розташований в доменній зоні worldofclone.com.
 6. Сервер «Анклав-2020» розташований в доменній зоні clonesworld.com.
 7. Клонкойн, золота монета (золото) — види умовних одиниць, якими нагороджуються персонажі Користувачів упродовж їхньої життєдіяльності, згідно з правилами симулятора.
 8. Клонкойн можна обміняти на одиницю «золота монета», за курсом, встановленим самими користувачами на момент обміну. За можливими змінами курсу користувач слідкує у відповідному розділі сайту. Курс обміну «золотої монети» на «клонкойн» визначається попитом-пропозицією між самими учасниками економічного симулятора.
 9. рахунок, гаманець — віртуальний рахунок Користувача, який в електронному вигляді надається Розробником кожному Користувачеві для обліку умовних одиниць «клонкойн» та/або «золота монета» (у форматі облікової системи майданчика).

ІІІ. Загальні положення #

 1. Предметом цієї Угоди є надання Розробником Користувачеві послуг з організації дозвілля та відпочинку. Під такими послугами розуміються інформаційні та інші послуги, необхідні для організації та обслуговування Користувача на майданчику Розробника.
 2. З урахуванням положень цієї Угоди, Розробник погоджується надати Користувачеві послуги за умови, що Користувач:
 3. Досяг повноліття за законодавством юрисдикції його проживання або резидентства, має правоздатність і перебуває в здоровому глузді.
 4. Користувач не є громадянином та/або резидентом (податковим чи іншим чином) країни, де розповсюдження та/або надання продуктів або послуг, які пропонує Розробник, суперечить місцевому законодавству або правилам. Користувач несе відповідальність за ознайомлення з вимогами будь-яких місцевих законів і правил та їх дотримання.
 5. Користувач не має права створювати обліковий запис у грі, отримувати в дар або купувати обліковий запис та/або брати участь у грі іншим способом, якщо є громадянином та/або резидентом (податковим чи іншим чином) Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної Республіки, Республіки Сінгапур або будь-якої країни, де діють американські ембарго та санкції, а саме Ірану, Північної Кореї, Сирії, Судану чи Куби.
 6. Економічний тренажер призначається виключно для розваги та саморозвитку користувача. Користувач визнає, що всі види діяльності на цьому майданчику є для нього розвагою, не пов’язані з підприємницькою діяльністю та одержанням прибутку від її здійснення.
 7. В описових текстах симулятора можуть використовуватися терміни, що використовуються в реальному житті та взяті з реальних бізнес-процесів, такі як: «держава», «податки», «банкір», «банки», «країна», «гроші», «золото», «нерухомість», «валюта», «грошові знаки», «будинок», «підприємство», «місто», «територія», «село», «князівство», «поля», «продукція», «фонд», «Цінний папір», «прибутковість», «дивіденди» тощо. Усі вони відносяться виключно до елементів економічного симулятора віртуального світу. Будь-який збіг чи подібність із відповідними об’єктами реального світу випадково і ненавмисно.
 8. Якщо прямо не вказано інше, положення цієї Угоди поширюються на всі сервери проекту «Золотий клон».
 9. Операції по рахунку відображаються в журналі. Якщо протягом 10 (десяти) діб з моменту внесення інформації про здійснену операцію до журналу, Користувач не повідомляє про свою незгоду з нею, то тим самим він підтверджує свою згоду з цією операцією. Після закінчення зазначеного терміну Користувач не має права пред’являти до Розробника будь-які вимоги та претензії щодо зазначеної інформації, а за наявності їх заяви ці вимоги та претензії підлягають відхиленню без розгляду.
 10. Низка ігрових процесів пов’язана з можливістю використання токенів на базі технології блокчейну, на які додатково поширюється дія Відмови від відповідальності, що є невід’ємною частиною цієї Угоди. Користувач підтверджує, що уважно прочитав та повністю приймає Відмову про відповідальність, а також гарантує виконання всіх умов, що стосуються Користувача, які викладені у Відмові від відповідальності.

IV. Користувач зобов’язаний #

 1. У разі потреби (звернення користувача для розблокування облікового запису у разі множинного неправильного введення пароля та ін.) Підтвердити достовірність даних про свою особу, що дозволяють ідентифікувати користувача, як власника облікового запису. У випадку, якщо Розробник має підстави припускати, що надана Користувачем інформація не відповідає дійсності або надана в неповному обсязі, його доступ до облікового запису може бути заблокований на тимчасовій або постійній основі або такому Користувачеві може бути відмовлено у використанні окремих послуг, що надаються Розробником. Розробник заперечує отримання від вас в якій-небудь формі, усної або письмової, будь-якої конфіденційної або іншої інформації (крім випадків необхідного підтвердження інформації про власника облікового запису).
 2. Не використовувати симулятор для здійснення будь-яких дій, що суперечать міжнародному законодавству та законодавству країни резиденції Користувача.
 3. Не поширювати матеріали, що порушують вимоги чинного законодавства, зокрема такі, що містять погрози та образи, дискредитують інших осіб, порушують права громадян на приватне життя чи публічний порядок, мають характер непристойності; порушують тією чи іншою мірою честь та гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб; сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства.
 4. Не створювати перешкоди роботі Розробника, його партнерів та співробітників.
 5. Не перешкоджати доступу інших користувачів до економічного симулятора.
 6. Не обманювати Розробника, його партнерів та інших користувачів.
 7. Не використовувати будь-які зовнішні програми для отримання переваг.
 8. Не використовувати помилки програмного забезпечення майданчика та недокументовані особливості симулятора.
 9. Негайно повідомляти Розробнику про помилки програмного забезпечення майданчика, що стали відомими Користувачеві, і недокументовані особливості.
 10. Негайно повідомляти Розробнику про особи, які стали відомими Користувачеві, які використовують помилки програмного забезпечення майданчика та недокументовані особливості.
 11. Не використовувати поштові розсилки та іншого виду повідомлення особам, які не висловлювали згоди їх отримувати (спам), для будь-якої реклами (у тому числі реклами свого реферального посилання, а також посилань на будь-які ресурси, де може міститися рекламна інформація або реферальні посилання).
 12. Не рекламувати порнографію, наркотики та ресурси, що містять подібну інформацію, а також інші об’єкти, реклама яких заборонена відповідно до чинного законодавства.
 13. Поважно ставитися до Розробника, його партнерів та інших користувачів, у тому числі не використовувати ненормативну лексику та образи у будь-якій формі.
 14. Не паплюжити дії Розробника, його партнерів та інших користувачів, не займатися наклепом на їхню адресу, не поширювати відомості, що є такими.
 15. Не використовувати дії, термінологію чи жаргон для приховування порушення обов’язків Користувача.
 16. Не загрожувати насильством і фізичною розправою будь-кому.
 17. Самостійно нести персональну відповідальність за ведення будь-яких своїх угод і операцій. Здійснення Користувачем діяльності здійснюється виключно на його ризик та на його самостійний розсуд та волевиявлення.
 18. Користувач несе повну відповідальність перед податковими органами за місцем своєї резиденції у разі отримання будь-якого доходу через майданчик Розробника.
 19. Кожен Користувач є єдиним повноважним користувачем послуг Розробника та відповідного облікового запису. Користувач отримав виключне і таке, що не підлягає передачі, право на використання облікового запису і доступ до нього і несе відповідальність за те, щоб жодна третя сторона, включаючи, крім іншого, найближчих родичів та (або) членів його сім’ї, не мала доступу до облікового запису.
 20. Якщо Користувач діє від імені та (або) за дорученням третьої особи, Розробник не вважає таку третю особу Користувачем і не несе перед нею відповідальності, незалежно від того, чи встановлено особу такої особи.
 21. Самостійно та регулярно знайомитись з новинами майданчика, а також зі змінами у цій Угоді, правилах та інших регламентуючих процес життєдіяльності економічного симулятора документах, розміщених Розробником на майданчику.
 22. Про свої претензії та скарги першим повідомляти Розробника у письмовій формі через сторінку «Служба підтримки».
 23. Самостійно і власним коштом оплачувати доступ до мережі Інтернет, так само як і нести інші витрати, необхідні для користування симулятором.
 24. Ця Угода є особистою домовленістю з Користувачем, і Користувач не має права поступатися або передавати будь-які зі своїх прав та зобов’язань за цією Угодою іншим особам.
 25. Не займатися масовим створенням облікових записів з одним персонажем соціального статусу «волоцюга».
 26. Усі угоди щодо клонів та його майна здійснювати виключно на майданчику симулятора та способами, передбаченими користувальницьким інтерфейсом.
 27. Не використовувати як логін та/або ім’я персонажа слова та вирази, які є посиланнями на інші ресурси, що мають рекламний, непристойний або вульгарний характер, що містять нецензурні слова та ображають (або, можливо, ображають) інших Користувачів.

V. Розробник зобов’язаний #

 1. Здійснювати технічну підтримку апаратно-програмного комплексу: ведення обліку значущої інформації, забезпечення заходів безпеки та ідентифікації користувачів, розробку програмного забезпечення, що інтегрується в майданчик симулятора та зовнішніх додатків в об’ємах, пріоритетах і термінах, що визначаються Розробником.
 2. Дотримуватися режиму конфіденційності щодо персональних даних Користувача в порядку, визначеному цією Угодою.

VI. Розробник має право #

 1. Надавати Користувачеві додаткові послуги, перелік яких, а також порядок та умови користування якими визначаються цією Угодою, правилами майданчика симулятора та іншими оголошеннями Розробника. При цьому Розробник має право в будь-який час змінити кількість та обсяг пропонованих послуг, їх назву, опис, вид, терміни, ефект та інші умови використання.
 2. Припинити дію цієї Угоди, а також обмежити доступ Користувача до окремих можливостей симулятора або до всього ресурсу в цілому (форум, чат та ін.) на час проведення перевірки у разі підозри Користувача у порушенні чи співучасті у порушенні цієї Угоди або інших правил майданчика, а також (з метою забезпечення збереження майна Користувача) у разі, якщо є підстави передбачати наявність спроб злому чи несанкціонованого доступу до облікового запису Користувача. Відновлення доступу здійснюється згідно з пунктом 6.3 цієї Угоди.
 3. Тимчасово обмежити доступ до облікового запису Користувача при тривалій відсутності активності (відсутності входу в обліковий запис понад 100 днів), зі збереженням усіх процесів життєдіяльності клонів на обліковому записі (витрата інструменту, нарахування характеристик, умовних одиниць тощо) згідно з правилами симулятора. Для відновлення доступу необхідно звернутися до Служби підтримки та діяти згідно з пунктом 4.1 цієї угоди. Заявку буде прийнято до розгляду протягом 3 робочих днів з моменту подання. Термін розгляду заявки відновлення доступу становить до 15 робочих днів.
 4. Частково чи повністю переривати надання послуг без попередження Користувача під час реконструкції, ремонту та профілактичних робіт на майданчику симулятора.
 5. Самостійно і на свій розсуд встановлювати курс обміну умовних одиниць клонкойн на золоті монети і назад.
 6. Розробник може у будь-який час поступитися або передати будь-які свої права та зобов’язання за цією Угодою третій стороні. У цьому випадку права та зобов’язання цієї Угоди переходять до третьої сторони в повному обсязі.
 7. Вносити зміни до існуючих модулів проєкту або сценаріїв симулятора, вести розробку та додавання нових модулів та сценаріїв проєкту.
 8. Вносити зміни до цієї Угоди, правил майданчика та інших документів в односторонньому порядку.
  1. У разі внесення змін до цієї Угоди, такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції цієї Угоди, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при її публікації.
  2. Користувач зобов’язується самостійно здійснювати контроль за змінами у положеннях цієї Угоди та несе відповідальність, а також усі негативні наслідки, пов’язані з недотриманням цього обов’язку.
  3. У разі незгоди Користувача з відповідними змінами Користувач зобов’язаний припинити використання симулятора, інакше продовження використання Користувачем означає, що Користувач погоджується з умовами цієї Угоди у новій редакції.

VII. Гарантії та відповідальність #

 1. Користувач погоджується, що він несе персональну відповідальність за всі дії, зроблені на майданчику «Золотий клон» за допомогою його облікового запису.
 2. Розробник не несе відповідальності за будь-який контент, який розмістив Користувач і не бере на себе зобов’язань щодо контролю, перегляду та схвалення такого контенту. Відповідальність за дії несе безпосередньо сам Користувач.
 3. Розробник заперечує проти отримання від вас у будь-якій формі, усній чи письмовій, будь-якій конфіденційній чи іншій інформації, захищеній майновими правами (крім випадків необхідного підтвердження інформації про власника облікового запису).
 4. Користувач повинен самостійно дбати про необхідні заходи комп’ютерної та іншої безпеки. Користувач повинен зберігати в секреті і не передавати іншій особі автентифікаційні та авторизаційні дані (пароль, сесійні cookies і т.п.) для свого облікового запису. Користувач зобов’язується не допускати несанкціонованого доступу до поштової скриньки, вказаної у профілі Користувача, та пристроїв (стільниковий телефон, пристрій отримання одноразових кодів тощо), які можуть бути використані для відновлення доступу до облікового запису або підтвердження операцій у проєкті «Золотий клон». Користувач погоджується, що весь ризик несприятливих наслідків порушення цього положення несе сам Користувач.
 5. Користувач погоджується з тим, що система інформаційної безпеки майданчика симулятора унеможливлює передачу автентифікаційних та авторизаційних даних Користувача (пароль, сесійні «cookies» тощо), а також ідентифікаційної інформації його облікового запису третім особам.
 6. Користувач погоджується з тим, що його обліковий запис (акаунт) не може бути предметом торгу, дарування, поступки третім особам на сторонніх сайтах та без належного оформлення відповідно до правил проєкту «Золотий клон». Торгівля акаунтами, інструментом на сторонніх сервісах заборонена і є грубим порушенням правил (з метою уникнення шахрайства та подальших скарг). Користувач погоджується з тим, що відповідальність за невиконання цього пункту Угоди несе сам Користувач.
 7. Розробник не несе відповідальності перед Користувачем за дії інших Користувачів.
 8. Розробник не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті використання або не використання Користувачем інформації про економічний симулятор, правил і не несе відповідальності за збитки або іншу шкоду, що виникла у Користувача у зв’язку з його некваліфікованими діями та незнанням правил або засобом помилок користувача у розрахунках чи прогнозах.
 9. Користувач погоджується з тим, що використовує майданчик симулятора за своєю доброю волею та за своїм вільним вибором. Розробник не дає Користувачеві жодної гарантії того, що він матиме вигоду або користь від участі у симуляторі.
 10. Розробник не несе податкового навантаження за Користувача.
 11. Користувач повністю згоден, що Розробник не може відповідати за збитки Користувача, які виникли у зв’язку з протиправними діями третіх осіб, спрямованими на порушення системи безпеки електронного обладнання та баз даних проекту, або внаслідок незалежних від Розробника перебоїв, призупинення або припинення роботи каналів зв’язку, що використовуються для взаємодії з Користувачем, а також неправомірних чи необґрунтованих дій третіх осіб.
 12. Розробник не гарантує постійний та безперервний доступ до майданчика та його послуг у разі виникнення технічних неполадок та/або непередбачених обставин, серед яких: неповноцінна робота або нефункціонування інтернет-провайдерів, серверів інформації, а також неправомірних дій третіх осіб.
 13. Розробник докладе всіх зусиль для недопущення збоїв, але не несе відповідальності за технічні збої та перерви в роботі гри, незалежно від причин таких збоїв. Розробник не гарантує, що програмне забезпечення не містить помилок, а апаратна частина не вийде з робочих параметрів і функціонуватиме безперебійно.
 14. Розробник не несе відповідальності за неправильне функціонування програмного забезпечення симулятора. Користувач використовує програмне забезпечення за принципом “ЯК Є” (“AS IS”). Якщо Розробник встановить, що виникла помилка в роботі програмного забезпечення, то результати, які відбулися під час некоректної роботи програмного забезпечення, можуть бути анульовані або скориговані на розсуд Розробника. Користувач згоден не апелювати до Розробника з приводу якості, кількості, порядку та термінів наданих йому можливостей та послуг проєкту симулятора.
 15. У разі виникнення суперечок та розбіжностей на майданчику симулятора, рішення Розробника є остаточним, і Користувач із ним повністю згоден.
 16. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цієї Угоди або у зв’язку з нею, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Термін відповіді на пред’явлену претензію — 10 (десять) робочих днів із дати її отримання. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, суперечки, розбіжності та вимоги, що виникають із цієї Угоди, підлягають вирішенню за місцезнаходженням відповідача відповідно до чинного законодавства Республіки Сейшельські Острови.

VIII. Конфіденційність #

 1. Одним із пріоритетних завдань Розробника є забезпечення максимальної безпеки персональних даних Користувача.
 2. Інформація не вважається конфіденційною, якщо вона є загальновідомою.
 3. Розробник має право передати конфіденційну персональну інформацію про Користувача третім особам лише у випадках, якщо:
 4. Користувач виявив бажання розкрити цю інформацію.
 5. Це вимагає міжнародного законодавства та/або органів влади з дотриманням законної процедури.
 6. Користувач порушує та/або бере участь у порушенні цієї Угоди, правил або інших регламентуючих процесів документів, розміщених Розробником на майданчику симулятора.
 7. Цим Користувач дає згоду на обробку його персональних даних з метою виконання цієї Угоди.
 8. У контексті цієї Угоди термін «персональні дані» означає: повне ім’я, стать, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, IP-адресу Користувача, файли cookie та інформацію, яка може стосуватися надання Послуг Користувачу (наприклад, історію торгових угод Користувача)

IX. Строк дії та порядок розірвання Угоди #

 1. Ця Угода укладена на невизначений термін.
 2. Кожна із сторін має право у будь-який момент розірвати цю Угоду в односторонньому порядку. Видалення користувачем облікового запису (акаунта) означає розірвання цієї угоди. Будь-які витрати Користувача, пов’язані з участю в симуляторі, при розірванні угоди Користувачеві не компенсуються та не повертаються, а зобов’язання Розробника вважаються повністю виконаними.
 3. Якщо Розробник розірвав цю Угоду та видалив обліковий запис Користувача, який порушив або брав участь у порушенні цієї Угоди або правил симулятора, Користувачеві забороняється повторно реєструватися в симуляторі та створювати нові облікові записи.
 4. Обліковий запис із незаповненими персональними даними може бути видалений Розробником в односторонньому порядку без будь-яких компенсацій, якщо Користувач протягом року не здійснював вхід до облікового запису (обліковий запис).

X. Інші положення #

 1. У разі якщо будь-яке положення цієї Угоди виявиться недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає виконанню з будь-якої причини, таке положення вважається відокремленим від цієї Угоди, і ніяких наслідків для сили і дії інших її положень не настає.
 2. Беручи участь в економічному симуляторі, Користувач визнає, що він прочитав, зрозумів і повністю приймає всі умови цієї Угоди, а також правила та інші документи, що регламентують процес, розміщені Розробником на майданчику симулятора. Положення цієї Угоди мають пріоритет над іншими документами.
 3. Оригінальний текст Угоди складено російською мовою. Переклад Угоди іншими мовами має довідковий характер і публікується виключно для зручності Користувача. У випадку розбіжностей між оригінальним текстом Угоди та її перекладом, юридичну силу має текст Угоди на російській мові.

Розробник #

Fleasoft Corp. (Republic of Seychelles)

Юридична адреса: Suite 1, Second Floor, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles.