Участь у будівництві

Участь у будівництві #

Будівництво розробки починається, коли державні геологи знаходять відповідне родовище.

Для участі у будівництві розробки гравець повинен мати статус «буржуа» або вище.

Бажаючий брати участь у будівництві створює ордер (заявку), вказуючи вид та кількість ресурсу, яку він готовий внести, а також коефіцієнт інвестування. Коефіцієнт визначає, у скільки разів більше ресурсу ви готові запропонувати, щоб отримати заявлену вами частку. Наприклад, коефіцієнт 1,5 при зазначеній частці 1000 деревини означає, що ви готові інвестувати 1500 деревини, щоб отримати частку 1000 деревини.

Можна створити необмежену кількість ордерів будь-якого розміру.

Кількість ресурсу, яку можна запропонувати у кожному ордері, залежить від виду ресурсу:

 • первинні ресурси враховуються до сотих часток;
 • вторинні ресурси враховуються до сотих часток;
 • третинні ресурси враховуються до цілих одиниць;
 • золоті монети враховуються до цілих одиниць (для залізниці).

Наприклад, кількість будь-якого третинного ресурсу, що дорівнює 1, при коефіцієнті 1,1 призведе до помилки, оскільки витрата третинного ресурсу не може бути дробовим. За кількості 10 одиниць коефіцієнт 1,1 вже буде можливий.

Під час створення ордера необхідну кількість ресурсу резервується з інвентарю клону. При видаленні ордера резерв повертається власнику.

Вартість будівництва та обсяг одержуваної продукції можуть різнитися на різних серверах гри, таких як «Метрополія» та «Анклав».

У разі знаходження геологами землі клонів нового родовища та зі схвалення державної комісії починається будівництво нової розробки за тим же принципом, навіть якщо поточна розробка ще активна.

Участь у будівництві розробки дозволяє гравцям співпрацювати у видобутку ресурсів та отримувати частку продукції залежно від внесених ними ресурсів та коефіцієнта інвестування.

Завершення будівництва #

Перша спроба закриття розробки буде зроблена в будь-який час після трьох діб з моменту старту збору матеріалів. Спроби будуть робитися в різний час доти, доки розробка не буде повністю закрита.

Якщо сумарна кількість ресурсу, внесеного учасниками через ордери, виявиться менше необхідного, всі запропоновані ресурси надійдуть на будівництво і всі ордери будуть виконані.

Якщо сумарна кількість запропонованого ресурсу виявиться більшою, ніж потрібно, будуть прийняті перші ордери з найвищим коефіцієнтом, що покривають необхідну кількість ресурсу. Інші резерви з ордерів будуть повернуті власникам після закінчення будівництва.

Ви можете скасувати не прийняті ордери у списку ваших ордерів. Проте, якщо ордер вже прийнято і враховано у будівництві, його скасувати не можна.

У списку ваших ордерів відображаються лише не прийняті ордери, які можна скасувати. Якщо якісь ордери відсутні у списку - це означає, що вони були прийняті у будівництво. Після закінчення будівництва всі не прийняті ордери будуть скасовані автоматично.

Будівництво вважається закінченим, як тільки зібрано весь набір необхідних ресурсів. Після збору всіх ресурсів розробка завершиться. Продукція розподілиться серед учасників відповідно до їх ордерів та коефіцієнтів інвестування.

Середній коефіцієнт #

Розуміння середнього коефіцієнта у розробках ресурсів є важливим для гравців, щоб ефективно брати участь у процесі. Середній коефіцієнт розраховується на основі коефіцієнтів, запропонованих гравцями через ордери, і він визначає, які ордери будуть враховані у кінцевій розробці. Давайте розберемо приклад:

Гравці пропонують вкласти борошно з різними коефіцієнтами:

 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,0;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,1;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,2;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,3;
 • 25000 борошна з коефіцієнтом 1,4;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,5;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,6.

Загальний обсяг борошна, запропонованого гравцями, становить 175 000 одиниць, але нам потрібно лише 125 000 одиниць для завершення розробки.

Спочатку будуть враховані ордери з найвищими коефіцієнтами, поки не буде досягнуто необхідного обсягу (125 000 борошна). В даному випадку – це будуть такі ордери:

 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,2;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,3;
 • 25000 борошна з коефіцієнтом 1,4;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,5;
 • 25 000 борошна з коефіцієнтом 1,6;

Середній коефіцієнт розраховується з урахуванням цих врахованих ордерів. І тут середній коефіцієнт становитиме 1,4, оскільки це середнє значення коефіцієнтів ордерів, врахованих у створенні.

Таким чином, середній коефіцієнт у даній розробці дорівнюватиме 1,4.

Ці моменти є важливими для учасників, оскільки вони визначають, яким чином відбувається розподіл продукції та внесених ресурсів у розробці.