Фінансовий звіт

Фінансовий звіт #

На сьогоднішній день налічується 24 види цінних паперів, випущених різними підприємствами та установами землі клонів. Кожен з них має власний відсоток прибутковості та номінальну вартість, з якими можна ознайомитись на сторінці «Фінансовий звіт» («Інвестор» → «Цінні папери» → «Фінансовий звіт»).

На цій сторінці вказано номінальну вартість кожного виду цінних паперів та тип ресурсу, за який вони купуються на аукціоні цінних паперів. Також зазначено добовий, річний та загальний відсотки прибутковості.

Добовий відсоток розраховується за такою формулою:

\(D = 100x/(N/365)\)

У наведеній вище формулі використані такі змінні:

ЗміннаПояснення
\(D\)показник добового відсотка
\(x\)фактичний розмір отриманих дивідендів
\(N\)номінальна ціна

Розглянемо з прикладу. Уявимо, що сьогодні клону прийшла виплата на цінний папір державного банку в розмірі 0.005 золотих У такому разі формула набуває вигляду: D = (0,5 / (3,5 / 365)) = 53% (з математичним округленням). Добовий відсоток прибутковості з цього паперу становить 53% річних.

У графі річний процент відображається сума всіх виплат за рік.

Графа загальний відсоток відображає суму виплат на цінний папір за весь період існування цього виду цінних паперів.

Важливо! Відсотки прибутковості розраховуються від номінальної вартості кожного цінного паперу, яка може досить суттєво відрізнятися від її реальної ринкової вартості. У розрахунку беруть участь усі цінні папери, зокрема ті, що перебувають у процесі емісії на аукціоні цінних паперів.

У осередку «остання виплата» зазначено значення дивідендів у золотих монетах за минулу добу, що припадають на один цінний папір. Зеленим кольором (стрілочка нагору) вказано значення, яке збільшилося порівняно з попередньою виплатою, відповідно, червоним кольором - навпаки.

Ця інформація дозволяє гравцям оцінити ефективність своїх інвестицій у цінні папери та приймати обґрунтовані рішення щодо купівлі, утримання або продажу цінних паперів. Гравці можуть аналізувати поточну прибутковість та зміни в ній, вибирати найбільш відповідні види цінних паперів відповідно до їх фінансових цілей та стратегії гри. Такий цілісний фінансовий звіт є важливим інструментом для успішного управління інвестиціями у світі клонів.