Володіння паперами

Володіння паперами #

Цінні папери надають гравцям «Золотого клону» можливість інвестувати у різні підприємства та установи землі клонів, отримуючи щоденні дивіденди як винагороду.

Цінні папери дають змогу вашому клону, починаючи зі статусу «ремісник» і вище, набувати частки в доході різних підприємств та установ землі клонів. шляхом інвестування в ці папери, ви отримуєте право на частку в прибутку та нарахування щоденних дивідендів.

Цінні папери мають обмежений термін дії в 5 років з моменту їх купівлі на аукціоні цінних паперів. Після закінчення цього терміну папери утилізуються і можуть бути випущені державою повторно.

Для того, щоб почати отримувати дивіденди, ваш обліковий запис повинен мати достатню кількість сейфів. Сейфи є спеціальними сховищами, де зберігаються ваші цінні папери. Вони безкоштовно встановлюються державою в будинках, поселеннях та князівствах відповідно до їхнього рівня розвитку.

Ви можете придбати цінні папери на аукціоні цінних паперів, який організовує держава. Цінні папери, що є у вас, можна продати на фондовій біржі торгової гільдії. Торгувати на фондовій біржі можуть клони зі статусом «селянин» і вище. Цінні папери, куплені на аукціоні, надходять на ваш обліковий запис протягом 5 хвилин.

Важливо! Нарахування дивідендів НЕ здійснюється на цінні папери, виставлені на продаж на фондовій біржі або зарезервовані в ордерах для виставлення. Нарахування відновиться, щойно цінний папір буде продано або знято з продажу (або буде скасовано ордер).

Де і як придбати цінні папери #

Придбати цінні папери можна на аукціоні цінних паперів, який проводить держава землі клонів. Купівлю цінних паперів можуть здійснювати клони соціального статусу «ремісник» і вище. Це означає, що гравці, які досягли статусу ремісника і вище, мають доступ до інвестування та отримання дивідендів від різних підприємств та установ у світі клонів. Участь в аукціоні цінних паперів надає гравцям можливість інвестувати у різні види паперів та отримувати пасивний прибуток від цих інвестицій.

Аукціон цінних паперів #

На аукціоні цінних паперів торгівля починається з номінальної вартості, а гравці визначають кінцеву ціну. З правилами ведення торгів на аукціоні можна ознайомитись у розділі «Правила торгівлі» («Торгівля» → «Аукціони» → «Цінні папери» → «Правила торгівлі»). Придбання паперу на аукціоні дає право на частку прибутку від відповідного підприємства або установи.

Емісії цінних паперів #

Цінні папери випускаються (емітуються) державою землі клонів.

Додаткова емісія, тобто випуск додаткової партії цінних паперів, можлива (але не обов’язкова), якщо обсяг дивідендів, що виплачуються, за даним типом цінних паперів перевищить 40%. Держава завжди попереджає своїх мешканців про майбутню емісію заздалегідь шляхом оприлюднення ігрової новини. У призначений час випущені цінні папери надходять на аукціон цінних паперів, де мешканці можуть їх придбати.

Нарахування дивідендів #

Після покупки цінного паперу та наявності сейфів на вашому обліковому записі, ви почнете отримувати щоденні дивіденди. Дивіденди нараховуються на папери, що знаходяться у ваших сейфах.

Дивіденди – це частина прибутку підприємств, що розподіляється між власниками відповідного виду цінних паперів пропорційно до їх кількості.

Щодня відбувається накопичення фонду цінних паперів кожного виду, і на початку наступного дня відбувається виплата дивідендів із цього фонду.

Дивіденди на 1 цінний папір розраховуються за такою формулою:

\(D = S/A\)

У наведеній вище формулі використані такі змінні:

ЗміннаПояснення
\(D\)розмір дивідендів на 1 цінний папір
\(S\)кількість золотих монет у фонді цього виду цінних паперів
\(A\)загальна кількість усіх цінних паперів цього виду (включаючи ті, що знаходяться на аукціоні цінних паперів)

Придбані цінні папери автоматично розподіляються по сейфах, наявних на акаунті. Дивіденди на цінні папери щодобово надходять до скарбниці будинків, поселень та князівств, що є на обліковому записі. Протягом доби з моменту нарахування скарбниця може зазнавати нальотів грабіжників. Завдання гравця - забезпечити збереження скарбниці, наймаючи охорону або розвиваючи соціальну політику (у цьому разі жодних нападів не буде).

Цінні папери, що знаходяться на аукціоні (ще не викуплені гравцями), заносяться до загального реєстру цінних паперів землі клонів та беруть участь у нарахуванні дивідендів. У разі, якщо протягом доби папір не був викуплений з аукціону, нараховані на нього дивіденди надходять назад до державного фонду.

Цінні папери надають гравцям можливість інвестувати свої кошти, отримувати пасивний дохід та розвивати свій фінансовий потенціал у світі клонів. Управління паперами та використання сейфів дозволять вам максимально ефективно брати участь у цій фінансовій механіці гри.