Сейфи

Сейфи #

Держава безкоштовно надає сейфи всім мешканцям землі клонів, які володіють нерухомістю, поселеннями та князівствами. Сейфи надійно зберігають цінні папери своїх власників. Для запобігання втраті дивідендів потрібна наявність не менше 1 сейфа на 1 цінний папір.

Сейфи надаються за такими правилами:

  • 1 рівень нерухомості на обліковому записі дозволяє отримати 5 сейфів;
  • 1 одиниця технологічного рівня поселень на обліковому записі дозволяє отримати 1 сейф;
  • 1 одиниця технологічного рівня князівств на обліковому записі дозволяє отримати 1 сейф.

Заможні громадяни з активами можуть мати великий пакет цінних паперів. Це забезпечує збереження їхніх інвестицій.

Кількість сейфів у гравця перераховується 1 раз на день. Якщо протягом дня ви збільшили сумарний рівень нерухомості, поселень або князівств на своєму обліковому записі, то нові сейфи будуть доставлені вам одразу перед наступним нарахуванням дивідендів.

Завдання гравця - доступними способами забезпечити збереження скарбниці на поточну добу (наймаючи охорону, розвиваючи соціальну політику, не дозволяючи грабувати вашу нерухомість та поселення), поки скарбниця не буде перевезена інкасаторами до державного банку та зарахована на ігровий рахунок.

Що станеться, якщо цінних паперів у гравця на обліковому записі більше, ніж можуть вмістити всі його сейфи? Наприклад, ми маємо 957 сейфів, але ми маємо 1000 паперів. Всі дивіденди з 1000 паперів буде підсумовано, наприклад, вийде 10 золотих монет. Вираховується середня сума дивідендів на 1 папір незалежно від їхнього виду: 10/1000 = 0,01. Але наші сейфи вміщують лише 957 паперів.

Отже, сума дивідендів редукується до 0,01 х 957 = 9,57 золотої монети. Решта дивідендів, а саме: 10 - 9,57 = 0,43 золотої монети, припадає на папери, що не помістилися в сейф. Ця частина втрачається, про що залишається відповідний запис, який повідомляє про кількість недоотриманих дивідендів за цінними паперами за поточну добу, а також про необхідність збільшити кількість сейфів, щоб подібного не відбувалося в майбутньому.

Втрачені дивіденди по всіх акаунтах усіх учасників підсумовуються і потім спрямовуються до відповідних фондів за аналогією з 44,5% податком за продаж цінних паперів на фондовій біржі.

Приклади розрахунку сейфів та дивідендів #

Приклад 1. Розрахунок кількості сейфів на обліковому записі.

У гравця на обліковому записі є:

  • 1 село з рівнем розвитку = 413 одиниць;
  • 3 замки з рівнем = 50 одиниць кожен;
  • 1 князівство з рівнем розвитку = 3500 одиниць.

Таким чином, кількість сейфів (а також кількість паперів, які в них помістяться), буде дорівнювати:

(413 х 1) + (3 х 50 х 5) + (3500 х 1) = 413 + 750 + 3500 = 4663.

Приклад 2. Розрахунок дивідендів, що перераховуються до скарбниці.

Сума всіх дивідендів на цінні папери ігрового акаунту склала за добу 10 золотих монет, на акаунті, як і раніше, є 3 замки, 1 село і князівство (сумарна кількість сейфів у них становить 750 + 413 + 3500 = 4663 од.).

Вважаємо, що кількість сейфів достатня та всі дивіденди нараховані в повному обсязі.

Тоді на 1 сейф припадає сума дивідендів: 10/4663 = 0,0021 золотої монети. Вони будуть розподілені так:

  • до скарбниці кожного із замків надходить: 5 x 50 х 0,0021 = 0,525 золотої монети;
  • до скарбниці села надходить: 413 х 0,0021 = 0,8673 золотої монети;
  • до казни князівства надходить: 3500 х 0,0021 = 7,35 золотої монети.

Загальна сума направлених до скарбниці дивідендів становитиме: 0,525 x 3 + 0,8673 + 7,35 = 9,7923. У нас з’явився поточний нерозподілений залишок: 10 – 9,7923 = 0,2077 золотої монети. Ця сума буде додана до завтрашніх дивідендів і братиме участь у розподілі, як завжди.