Борошномельний млин

Борошномельний млин #

Борошномельний млин

Працювати на борошномельному млині можуть клони – волоцюги (підсобними робітниками, отримуючи за роботу очки досвіду), а обіймати оплачувані посади – починаючи зі статусу селянин.

Умови працевлаштування #

Для роботи клону потрібен робочий інструмент:

 • робочий каптан (для підсобного робітника);
 • серп (для орача, бригадира та мельника).

Клон може обіймати лише одну посаду на цьому підприємстві. Роботу на борошномельному млині можна поєднувати з роботою на інших держпідприємствах (крім м’ясної фабрики).

Посада підсобного робітника призначена лише для волоцюг. Працювати підсобним робітникам можна лише на одному підприємстві. Волоцюга при підвищенні свого статусу відразу ж позбавиться робочого каптана і буде звільнений з підсобних робітників.

Зверніть увагу, що якщо волоцюга є не єдиним клоном на вашому обліковому записі, то купити каптан і влаштуватися підсобним робітником він не зможе.

Селяни та клони вищого статусу починають свою кар’єру на борошномельному млині з посади орача. У разі відповідності своїх характеристик умовам працевлаштування на вищу посаду, клон буде переведений на неї автоматично.

Працюючи на цьому підприємстві, клон споживає одну одиницю витривалості щодня. У разі коли клон працює одночасно на різних держпідприємствах, споживання витривалості підсумовується. Клон, який не має достатньо витривалості для виконання обов’язків, отримає догану замість зарплати. Отримавши на цій посаді догани протягом трьох днів поспіль, його буде звільнено.

Будь-коли клон може звільнитися за власним бажанням.

Заробітня плата #

Зарплата всім працівникам борошномельного млина (крім підсобних робітників) виплачується щодобово в розрахунковий час (після 00:00 GMT) двома частинами:

 • постійний оклад (розмір якого залежить від посади) + щоденний бонус підприємства;
 • додаткову премію.

Також вашому клону щодня нараховуватимуться одиниці досвіду, їх кількість залежить від займаної посади.

Детальну інформацію щодо кожної посади можна побачити на сторінці підприємства, навівши курсор на назву посади.

Бонус підприємства #

Бонус підприємства може підвищувати постійний оклад. Щодня держава перераховує до фонду бонусів борошномельного млина:

 • 6% золотих монет, одержаних від дисконту з бірж (товарний / фондовий / ярмарок);
 • 2% золотих монет, отриманих від продажів у збройовій крамниці;
 • 9% золотих монет, одержаних від продажу зброї на аукціоні імпортної зброї;
 • 4% золотих монет, одержаних від комісії з продажу на біржі озброєння.

У розрахунковий час накопичений за попередню добу фонд премій ділиться на всіх працівників підприємства, крім підсобних робітників. Отримана сума додається до фіксованого окладу працівника. Пам’ятайте, що суми менше ніж 0,0001 золотої монети не можуть бути нараховані.

Примітка. На аукціоні імпортної зброї відсоток стягується від підсумкової ціни продажу зброї, якщо вона продавалася за золото. Якщо товар продавався за ресурс, відрахувань не буде.

Додаткова премія #

Додатково до окладу та бонусу підприємства, працівники борошномельного млина (крім підсобних робітників) можуть отримувати премії. Розмір премії залежить кількості аграрних знань у клона. Чим більше у клона одиниць цих спеціальних знань, тим вищою буде його премія. Якщо кількість знань є недостатньою для отримання мінімальної виплати (0,0001 золотої монети), то в цей день клон не отримає премію.

Аграрні знання можна набути кількома способами:

 • обмінявши на них досвід, розважливість чи харизму в розділі «Обмін характеристик» («Персонаж» → «Освіта» → «Обмін характеристик»);
 • скориставшись чарівними артефактами від казкових персонажів.

Щодня держава перераховує до фонду премій борошномельного млина:

 • 3% розміру комісій із продажу у торговельній гільдії;
 • 2% прибутку держави з туристичної діяльності на реальній Землі клонів;
 • 2% доходу від навчання характеристиці «Намір».

У розрахунковий час накопичений за попередню добу фонд премій борошномельного млина виплачується трьома частинами:

 • 40% фонду – всім орачам, пропорційно до кількості аграрних знань кожного клону;
 • 30% фонду – всім бригадирам, пропорційно до кількості аграрних знань кожного клону;
 • 30% фонду – всім мельникам, пропорційно до кількості аграрних знань кожного клону.

Кількість робочих місць і підвищення на посаді #

На кожній посаді є багато місць для працевлаштування. Ця кількість розраховується за такими правилами:

 • кількість робочих місць на посади орача не обмежена;
 • на 100 орачів припадає 1 бригадир;
 • на 10 бригадирів припадає 1 мельник.

Зміна кількості робочих місць, переведення працівників з посади на посаду відбувається у розрахунковий час (після 00:00 GMT).

Також протягом робочого дня може звільнитися одне або кілька із уже зайнятих місць (якщо клон звільниться за власним бажанням або буде звільнений з інших причин). У цьому випадку на підприємстві відображатимуться вільні місця.

Якщо працівників недостатньо, вакансію на керівну посаду закриють у розрахунковий час. При цьому працівника з найменшою кількістю аграрних знань буде переведено на посаду, що стоїть нижче.

Для зайняття вищої посади вашому клону необхідно відповідати таким вимогам:

 • мати необхідний соціальний статус (або вищий);
 • мати більше аграрних знань, ніж у клона на останньому місці у рейтингу з вищою посадою.

За дотримання цих умов наприкінці робочого дня ваш клон буде підвищений на посаді, а клон, який обіймав її раніше, буде зміщений на щабель нижче.

Вищий соціальний статус клона не збільшує шанс на отримання вищої посади. Він лише визначає можливість обіймати ту чи іншу посаду. На підвищення на посаді впливає лише рівень спеціальних знань.