Військове відомство

Військове відомство #

Військове відомство

Поганий той солдат, який не мріє стати генералом!

Умови працевлаштування #

Працювати у Військовому відомстві можуть клони соціального статусу селянин і вище. Кожна посада вимагає наявності щонайменше 10 одиниць знань військової справи, а посади начальників корпусів або начальника Військового відомства - також наявності у клона князівства з певним рівнем розвитку.

Знання військової справи клон може отримати такими способами:

Для роботи клону потрібен робочий інструмент: перо (для всіх посад).

Наявність військового звання для заміщення посади не вимагається.

Клон може обіймати лише одну посаду у Військовому відомстві. Роботу тут можна поєднувати із роботою на інших держпідприємствах (крім М’ясної фабрики).

Працюючи у Військовому відомстві, клон споживає одну одиницю витривалості щодня. У разі коли клон працює одночасно на різних держпідприємствах, споживання витривалості підсумовується. Якщо клону не вистачає витривалості для виконання своїх обов’язків, то він не впорається з ними і відповідно замість зарплати він отримає догану. Отримавши на цій посаді догани протягом трьох днів поспіль, його буде звільнено.

Ви можете вибрати один із п’яти навчальних корпусів (навігацька школа, артилерійська школа, кавалерійський корпус, корпус інфантерії, академія генерального штабу).

Клони починають свою кар’єру у Військовому відомстві (у своєму корпусі) з посади фельдфебель (для сухопутних родів військ) / мічман (для навігаційної школи). Відповідно до характеристик умов працевлаштування на вищу посаду, клон буде переведений на неї автоматично.

Заробітня плата #

Зарплата всім працівникам Військового відомства виплачується щодня у розрахунковий час (після 00:00 GMT) однією частиною – додаткова премія.

Розмір премії клона залежить від його знань військової справи. Чим більше знань – тим вищою буде його премія. Якщо кількість одиниць знань недостатня для отримання мінімальної виплати (0,0001 золотої монети), то в цей день клон не отримає премію. Також вашому клону щодня нараховуватимуться одиниці досвіду, їх кількість залежить від займаної посади.

Детальну інформацію щодо кожної посади можна побачити, навівши курсор на назву посади.

Щодня держава перераховує 30% вартості здобуття того чи іншого військового звання (від складової у золотих монетах) до фонду премій Військового відомства. Кошти надходять до фонду премій корпусу (навігацька школа, артилерійська школа, кавалерійський корпус, корпус інфантерії, академія генерального штабу), де проходило навчання.

Накопичений за минулий день фонд премій Військового відомства виплачується чотирма частинами:

 • 30% фонду – всім фельдфебелям/мічманам корпусу, пропорційно до кількості знань військової справи кожного клона;
 • 50% фонду – всім викладачам корпусу, пропорційно до кількості знань військової справи кожного клона;
 • 10% фонду – начальник корпусу;
 • 10% фонду – начальнику Військового відомства.

Таким чином, начальник Військового відомства отримує 10% із фонду кожного корпусу.

Кількість робочих місць і підвищення на посаді #

На кожній посаді є багато місць для працевлаштування. Ця кількість розраховується за такими правилами:

 • кількість робочих місць на посаді фельдфебеля/мічмана не обмежена;
 • кількість робочих місць на посаді викладача корпусу не обмежена;
 • кількість робочих місць на посаді начальника корпусу обмежена та дорівнює 1;
 • кількість робочих місць на посаді начальника Військового відомства справ обмежена та дорівнює 1.

Для того, щоб фельдфебель/мічман перейшов на посаду викладача, він повинен мати соціальний статус не нижчий за буржуа.

Для зайняття вищої посади начальника корпусу або начальника Військового відомства клону необхідно відповідати таким вимогам:

 • мати соціальний статус, рівний або вищий, ніж у клона, що обіймає цю посаду нині;
 • мати власне князівство з рівнем розвитку всіх підприємств рівним або вищим, ніж у клона, який обіймає цю посаду в даний час;
 • мати кількість знань військової справи більше, ніж у клона, який обіймає цю посаду нині.

Таким чином, кар’єрні сходи покликані підтримувати як розвиток клонів (хто стоїть на місці, той котиться назад), так і реальну конкуренцію, яка, як відомо, один із двигунів прогресу.

Переведення з посади на посаду відбувається в розрахунковий час (після 00:00 GMT).

Також протягом робочого дня може звільнитися одне або кілька із уже зайнятих місць (якщо клон звільниться за власним бажанням або буде звільнений з інших причин). У цьому випадку відображатимуться вільні місця.

Якщо ваш клон обійняв посаду фельдфебеля/мічмана або викладача корпусу, то він працюватиме на ній, поки не звільниться сам або не буде звільнений через брак витривалості або інструменту. Начальники корпусів або начальник Військового відомства можуть бути зміщені на посаду викладача сильнішим претендентом.

Будь-коли ви можете звільнитися з Військового відомства за власним бажанням.