Верф

Верф #

Верф

Працювати на верфі можуть клони соціального статусу ремісник і вище. Однак, на даному підприємстві проявляється висока конкуренція, тому в кожен окремо взятий день необхідний статус для працевлаштування може бути вищим, ніж ремісник.

Умови працевлаштування #

Для роботи клону потрібен робочий інструмент:

 • чан (для смоловару);
 • сокира (для тесляра);
 • готовальня (для інженера);
 • рахівниця (для помічника керівника);
 • ваги (для керівника).

Клон може обіймати лише одну посаду на цьому підприємстві. Роботу на верфі можна поєднувати з роботою інших держпідприємствах (крім М’ясної фабрики).

Клон може одразу влаштуватися на посаду смоловара, тесляра, інженера, помічника або керівника, при дотриманні поточних мінімальних вимог до посади. Навіть, якщо на цю посаду немає вакансій, але характеристики клону вищі за вказані в вимогах, то він влаштується на посаду. При цьому клон із найменшими характеристиками з усіх, що обіймають рівну посаду, буде звільнений. Це відмінність цього підприємства.

При порівнянні показників клонів пріоритетне значення має соціальний статус. Клони з більш високим соціальним статусом, ніж зазначено у вимогах, можуть влаштуватися на посаду, навіть, якщо інші їх характеристики нижчі за необхідні.

Посада бригадира чи старшого інженера є додатковою до основної посади. Наприклад, клон може бути смоловаром і одночасно його можуть вибрати смоловаром-бригадиром. За це він отримуватиме бригадирську надбавку до платні (золоті монети + досвід). Не можна влаштуватися смоловаром-бригадиром, не працюючи на посаді смоловара. Таке поєднання не вимагає додаткових витрат витривалості та інструменту, а зарплата та досвід з обох посад сумуються.

Працюючи на цьому підприємстві, клон споживає одну одиницю витривалості щодня. У разі коли клон працює одночасно на різних держпідприємствах, споживання витривалості підсумовується. Клон, який не має достатньо витривалості для виконання обов’язків, отримає догану замість зарплати. Отримавши на цій посаді догани протягом трьох днів поспіль, його буде звільнено.

Будь-коли клон може звільнитися за власним бажанням.

Розмір окладу #

Зарплата всім працівникам верфі виплачується щодня у розрахунковий час (після 00:00 GMT) двома частинами:

 • постійний оклад (фіксована оплата, розмір залежить від посади);
 • додаткову премію.

Також вашому клону щодня нараховуватимуться одиниці досвіду, їх кількість залежить від займаної посади.

Детальну інформацію щодо кожної посади можна побачити на сторінці підприємства, навівши курсор на назву посади.

Додаткова премія #

Працівники верфі можуть отримувати премії. Якщо розмір премії в якийсь день виявиться меншим за мінімальну виплату (0,0001 золотої монети), то в цей день клон не отримає премію.

Щодня держава перераховує до фонду премій верфі:

 • 10% вартості купівлі прогулянкового судна (від складової в золотих монетах, вартість ресурсу не враховується).

Наприкінці кожного робочого дня накопичений фонд премій верфі виплачується вісьмома частинами:

 • 20% фонду – всім смоловарам порівну;
 • 10% фонду – всім смоловарам-бригадирам порівну;
 • 20% фонду – всім теслям порівну;
 • 10% фонду – всім теслям-бригадирам порівну;
 • 10% фонду – всім інженерам порівну;
 • % фонду – всім старшим інженерам порівну;
 • 10% фонду - всім помічникам керуючих порівну;
 • 10% фонду – керівнику.

Кількість робочих місць і підвищення на посаді #

На кожній посаді є багато місць для працевлаштування. Ця кількість фіксована.

Таблиця. Кількість робочих місць на верфі

ПосадаКількість робочих місць
керівник1
помічник керуючого2
старший інженер5
інженер50
тесляр-бригадир40
тесляр400
смоловар-бригадир80
смоловар800

Відкриття нових вакансій не відбувається автоматично.

Клон може зайняти посаду тесляра, інженера, помічника керівника або керівника, навіть якщо немає вільних місць, витіснивши менш досвідченого працівника. Для цього необхідно, щоб соціальний статус та характеристики клону були вищими, ніж у клона, що займає необхідну посаду. При цьому клон із найменшими характеристиками з усіх, що обіймають рівну посаду, буде звільнений. Це свідчить про необхідність ніколи не зупинятися на досягнутому, а постійно розвиватися.

Щоб зайняти посаду іншого типу (наприклад, зі смоловарів перейти до теслярів), необхідно спочатку звільнитися з попередньої посади, а потім влаштуватися на бажану посаду за загальними правилами.

Також протягом робочого дня може звільнитися одне або кілька із уже зайнятих місць (якщо клон звільниться за власним бажанням або буде звільнений з інших причин). У цьому випадку на підприємстві відображатимуться вільні місця.

Для зайняття вищої посади (смоловарів-бригадирів, теслярів-бригадирів та старших інженерів) вашому клону необхідно задовольняти такі вимоги:

 • працювати на відповідній посаді (смоловар, тесляр чи інженер);
 • мати необхідний соціальний статус (або вищий);
 • мати показник харизми більше, ніж щонайменше в одного клона з тих, хто обіймає вищу посаду.

Відомості про максимальні та мінімальні характеристики клонів на різних посадах ви можете побачити на вкладці «Рейтинг».

При дотриманні цих умов у розрахунковий час (після 00:00 GMT) ваш клон буде підвищений на посаді, а клон, який займав її раніше, буде зміщений на ступінь нижче.

За наявності кількох рівних кандидатів на вищу посаду перевага надається клону, який має більш тривалий безперервний стаж на цьому підприємстві.