Торгова гільдія

Торгова гільдія #

Торгова гільдія

Працювати у Торговій гільдії можуть клони соціального статусу буржуа та вище.

Умови працевлаштування #

Для роботи клону потрібен робочий інструмент: перо (для всіх посад).

Клон може обіймати лише одну посаду на цьому підприємстві. Роботу можна поєднувати з роботою на інших держпідприємствах (крім М’ясної фабрики).

Буржуа і клони вищого статусу починають свою кар’єру на цьому підприємстві з посади брокера. Відповідно до характеристик умов працевлаштування на більш високу посаду клон буде переведений на неї автоматично.

Працюючи на цьому підприємстві, клон споживає одну одиницю витривалості щодня. У разі коли клон працює одночасно на різних держпідприємствах, споживання витривалості підсумовується. Клон, який не має достатньо витривалості для виконання обов’язків, отримає догану замість зарплати. Отримавши на цій посаді догани протягом трьох днів поспіль, його буде звільнено.

Будь-коли клон може звільнитися за власним бажанням.

Розмір окладу #

Заробітна плата всім працівникам Торгової гільдії виплачується щодобово в розрахунковий час (після 00:00 GMT) однією частиною – додаткова премія.

Також вашому клону щодня нараховуватимуться одиниці досвіду, їх кількість залежить від займаної посади.

Детальну інформацію щодо кожної посади можна побачити на сторінці підприємства, навівши курсор на назву посади.

Додаткова премія #

Працівники торгової гільдії можуть отримувати премії. Розмір премії залежить від кількості балів характеристики «Авторитет торговця» у клона. Чим вищий авторитет, тим вищою буде його премія. Якщо у клона 0 балів або їх кількість недостатня для отримання мінімальної виплати (0,0001 золотої монети), то в цей день клон не отримає премію.

Значення характеристики «Авторитет торговця» можна збільшувати, займаючись торгівлею в Торговій гільдії (крім валютної біржі). Кожні повні 10 золотих монет, отримані чи витрачені в торгових операціях, дають 1 бал авторитету торговця. Бали безперервно накопичуються протягом усього життя клона. Перерахунок балів відбувається 1 раз на добу у розрахунковий час (після 00:00 GMT). Щодня держава перераховує до фонду премій Торгової гільдії:

  • 5% прибутку Торгової гільдії (від комісій, сплачених торговцями).

У розрахунковий час накопичений за підсумками минулого дня фонд премій Торгової гільдії виплачується трьома частинами:

  • 50% фонду – всім брокерам, пропорційно величині авторитету продавця кожного клона;
  • 40% фонду – всім адміністраторам, пропорційно до величини авторитету торговця кожного клона;
  • 10% фонду – всім керівникам, пропорційно величині авторитету продавця кожного клона.

Кількість робочих місць і підвищення на посаді #

На кожній посаді є багато місць для працевлаштування. Ця кількість розраховується за такими правилами:

  • кількість робочих місць на посаді брокера не обмежена;
  • на 10 брокерів припадає 1 адміністратор;
  • на 20 адміністраторів припадає 1 керівник.

Перерахунок кількості посад, переведення з посади на посаду та відкриття нових вакансій на вищих посадах відбувається в розрахунковий час (після 00:00 GMT).

Також протягом робочого дня може звільнитися одне або кілька із уже зайнятих місць (якщо клон звільниться за власним бажанням або буде звільнений з інших причин). У цьому випадку на підприємстві відображатимуться вільні місця.

Якщо працівників недостатньо, вакансію на керівну посаду закриють у розрахунковий час. При цьому працівника з найменшим значенням авторитету торговця буде переведено на нижчу посаду.

Для зайняття вищої посади вашому клону необхідно задовольняти такі вимоги:

  • мати необхідний соціальний статус (або вищий);
  • мати авторитет торговця вищий, ніж у клона на останньому місці в рейтингу з вищою посадою.

За дотримання цих умов наприкінці робочого дня ваш клон буде підвищений на посаді, а клон, який обіймав її раніше, буде зміщений на щабель нижче.

Вищий соціальний статус клона не збільшує шанс отримання вищої посади на цьому підприємстві. Він лише визначає можливість обіймати ту чи іншу посаду. На підвищення впливає лише рівень спеціальних знань. Тільки за рівних значеннях авторитету торговця у двох конкуруючих клонів пріоритет віддається клону з вищим соціальним статусом. Якщо ж і статуси рівні, пріоритет надається клону з найбільшим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві.