Транспортна компанія

Транспортна компанія #

Транспортна компанія

Працювати у транспортній компанії можуть клони соціального статусу ремісник і вище.

Умови працевлаштування #

Для роботи клону потрібен робочий інструмент:

 • робочі рукавиці (для всіх посад, крім керівника);
 • перо та амбарний замок (для керівника).

Клон може обіймати лише одну посаду на цьому підприємстві. Роботу в транспортній компанії можна поєднувати з роботою на інших держпідприємствах (крім м’ясної фабрики).

Клони розпочинають свою кар’єру на даному підприємстві з посади різноробочого. У разі відповідності своїх характеристик умовам працевлаштування на вищу посаду клон буде переведений на неї автоматично.

Працюючи на цьому підприємстві, клон споживає одну одиницю витривалості щодня. У разі коли клон працює одночасно на різних держпідприємствах, споживання витривалості підсумовується. Клон, який не має достатньо витривалості для виконання обов’язків, отримає догану замість зарплати. Отримавши на цій посаді догани протягом трьох днів поспіль, його буде звільнено.

Будь-коли клон може звільнитися за власним бажанням.

Заробітня плата #

Зарплата всім працівникам транспортної компанії виплачується щодобово в розрахунковий час (після 00:00 GMT) двома частинами:

 • постійний оклад (фіксована оплата, своя для кожної посади + щоденний бонус підприємства);
 • додаткову премію.

Також вашому клону щодня нараховуватимуться одиниці досвіду, їх кількість залежить від займаної посади.

Детальну інформацію щодо кожної посади можна побачити на сторінці підприємства, навівши курсор на назву посади.

Бонус підприємства #

Бонус підприємства може збільшувати ваш постійний оклад. Щодня держава перераховує до фонду бонусів транспортної компанії:

 • 6% дисконту з бірж (товарна / фондова / ярмарок);
 • 2% з продажу в збройовій крамниці;
 • 9% з продажу зброї на аукціоні імпортної зброї;
 • 4% комісії із продажу на біржі озброєння.

Наприкінці робочого дня накопичений фонд поділяється на всіх працівників підприємства. Отримана сума додається до фіксованого окладу працівника. Пам’ятайте, що суми менше ніж 0,0001 золотої монети не можуть бути нараховані.

Примітка. На аукціоні імпортної зброї відсоток стягується від підсумкової ціни продажу зброї, якщо вона продавалася за золото. Якщо товар продавався за ресурс, відрахувань не буде.

Додаткова премія #

Додатково до окладу та бонусу підприємства працівники транспортної компанії можуть отримувати премії. Розмір премії залежить від кількості знань логістики у клона. Чим більше у клона одиниць цих спеціальних знань, тим вищою буде його премія. Якщо кількість знань недостатня для отримання мінімальної виплати (0,0001 золотої монети)

Знання логістики можна набути кількома способами:

 • обмінявши на них досвід, розважливість чи харизму в розділі «Обмін характеристик» («Персонаж» → «Освіта» → «Обмін характеристик»);
 • скориставшись чарівними артефактами від казкових персонажів.

Щодня держава перераховує до фонду премій транспортної компанії:

 • 3% розміру комісій із продажу у торговельній гільдії;
 • 2% прибутку держави з туристичної діяльності на реальній Землі клонів;
 • 2% доходу від навчання характеристиці «Намір» за золоті монети.

У розрахунковий час накопичений за минулу добу фонд премій транспортної компанії виплачується двома частинами

 • 20% фонду – всім дорожнім робітникам, пропорційно до кількості знань логістики кожного клона;
 • 10% фонду – всім провідникам, пропорційно до кількості знань логістики кожного клона;
 • 10% фонду – всім бригадирам поїзда, пропорційно до кількості знань логістики кожного клона;
 • 10% фонду – всім машиністам, пропорційно до кількості знань логістики кожного клона;
 • 10% фонду – всім експедиторам, пропорційно до кількості знань логістики кожного клона;
 • 40% фонду – всім керівникам, пропорційно до кількості знань логістики кожного клона.

Кількість робочих місць і підвищення на посаді #

На кожній посаді є багато місць для працевлаштування. Ця кількість розраховується за такими правилами:

 • кількість робочих місць на посаду колійного робітника не обмежена;
 • на 24 колійних робітників припадає 1 провідник;
 • на 40 колійних робітників припадає 1 бригадир поїзда;
 • на 77 колійних робітників припадає 1 машиніст;
 • на 100 колійних робітників припадає 1 експедитор;
 • на 1000 колійних робітників припадає 1 керівник.

Перерахунок кількості посад, переведення з посади на посаду та відкриття нових вакансій на вищих посадах відбувається в розрахунковий час (після 00:00 GMT).

Також протягом робочого дня може звільнитися одне або кілька із уже зайнятих місць (якщо клон звільниться за власним бажанням або буде звільнений з інших причин). У цьому випадку на підприємстві відображатимуться вільні місця.

Якщо працівників недостатньо, вакансію на керівну посаду закриють у розрахунковий час. При цьому працівника з мінімальною кількістю знань логістики буде переведено на нижчу посаду.

Для зайняття вищої посади вашому клону необхідно відповідати таким вимогам:

 • мати необхідний соціальний статус (або вищий);
 • мати більше знань логістики, ніж клон, що займає останнє місце у рейтингу серед клонів, що займають вищу посаду.

За дотримання цих умов наприкінці робочого дня ваш клон буде підвищений на посаді, а клон, який обіймав її раніше, буде зміщений на щабель нижче.

Зверніть увагу, що підвищення може відбуватися навіть тоді, коли клон не має інструмента, необхідного для роботи на вищій посаді. У цьому разі клон буде підвищений на посаді, але через відсутність інструменту не зможе виконувати обов’язки й отримає догану. Якщо клон отримуватиме догани три дні поспіль, він буде звільнений.

Вищий соціальний статус клона не збільшує шанс на отримання вищої посади. Він лише визначає можливість обіймати ту чи іншу посаду. На підвищення на посаді впливає лише рівень спеціальних знань.